Publication
Title
Het effect van morfeemgrenzen op de intuïtieve syllabisering van kleuters en gealfabetiseerde kinderen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Gramma/TTT: tijdschrift voor taalwetenschap. - Dordrecht, 1992 - 2004
Publication
Dordrecht : 1997
ISSN
0927-3255
Volume/pages
6(1997), p. 243-253
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference