Publication
Title
Van Bourgondische welvaart tot Antwerpse schaduw? Het bierverbruik te 's-Hertogenbosch in de vijftiende en de zestiende eeuw
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bijdragen tot de geschiedenis. - Antwerpen, 1922 - 2005
Publication
Antwerpen : 1998
ISSN
0006-2286
Volume/pages
81 :3/4 (1998) , p. 71-89
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference