Publication
Title
Wegen naar een activerende verzorgingsstaat: tussentijds balans van het PWA-experiment
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid / België. Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. - Brussel, 1959, currens
Publication
Brussel : Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid , 1998
ISSN
0775-0234
Volume/pages
40 :2 (1998) , p. p. 325-353
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference