Publication
Title
Fiscale aspecten verbonden aan de financiële vaste activa, de voorraden en de vorderingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Praktijkgids financieel managemen / Peeters, G. [edit.]
Publication
Brussel : Ced-Samsom , 1998
Volume/pages
p. 97 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference