Publication
Title
Stads- en plattelandsdialect: verschillen in lexicale veranderingspatronen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
Publication
1992
Volume/pages
45 (1991) , p. 39-53
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference