Title
Stads- en plattelandsdialect: verschillen in lexicale veranderingspatronenStads- en plattelandsdialect: verschillen in lexicale veranderingspatronen
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Research group
Department of Biology
Centre for Computational Linguistics and Psycholinguistics (CLiPS)
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
Volume/pages
45(1991), p. 39-53
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle