Title
Stads- en plattelandsdialect: verschillen in lexicale veranderingspatronen
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
Volume/pages
45(1991) , p. 39-53
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle