Publication
Title
Stads- en plattelandsdialect: verschillen in lexicale veranderingspatronen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
Publication
1992
Volume/pages
45(1991), p. 39-53
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification Error report