Publication
Title
Het Bigwood-probleem opgelost: ook het Italiaanse recht kent een vorm van echtscheiding door onderlinge toestemming
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1991
ISSN
1782-3463
Volume/pages
54(1990/1991), p. 1116-1123
Note
General: Commentaar bij Brussel, 26 juni 1990
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference