Publication
Title
Redelijkheid en billijkheid in het huwelijksvermogensrecht: een rechtsvergelijkende benadering
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1991
ISSN
1782-3463
Volume/pages
54(1990/1991), p. 1315-1321
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference