Publication
Title
Baeteman (ed.): Het nieuwe statuut van de (geestes)zieken: wetten van 1990-1991
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor privaatrecht. - Gent, 1964, currens
Publication
Gent : Story-Scientia , 1993
ISSN
0082-4313
Volume/pages
(1993) , p. 673-680
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference