Publication
Title
Nieuw recht inzake cessie en pand schuldvorderingen: de lang verwachte revolutie komt er aan
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nieuwsbrief voorrechten, hypotheken en andere zekerheden
Publication
1994
Volume/pages
1-2 (1994) , p. 1-24
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference