Title
Vormvrije overdracht en inpandgevibg van schuldvorderingen op naam: de wet van 6 juli 1994
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Gent :Mys & Breesch, [*]
Source (book)
Nieuwe wetgeving
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle