Publication
Title
Verkoop van onroerend goed: eigendomsoverdracht tussen partijen en tegenwerpelijkheid aan derden: verschillende kopers in onderhandse koopovereenkomst en notariële akte
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Notarieel en fiscaal maandblad. - Brussel
Publication
Brussel : 1996
ISSN
2034-2373
Volume/pages
4(1996), p. 99-196
Note
General: Noot onder Vred. Berchem, 21 maart 1995
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference