Publication
Title
Contractvrijheid in het huwelijksvermogensrecht: opdracht voor een waakzaam notariaat
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum Prof. Dr. G. Baeteman
Publication
Antwerpen : Kluwer, 1997
Volume/pages
p. 327-354
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference