Publication
Title
Civiel- en fiscaalrechtelijke bedenkingen bij het finaal verrekeningsbeding en het alsof-beding in het huwelijkscontract van scheiding van goederen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum Prof. Dr. R. Dillemans
Publication
Antwerpen : Kluwer , 1997
Volume/pages
p. 429-463
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference