Publication
Title
EOT tussen vreemde echtgenoten: aanknoping aan de gewoonlijke verblijfplaats
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Echtscheidingsjournaal. - Deurne, 1995 - 2006
Publication
Deurne : 1998
ISSN
1370-6756
Volume/pages
7(1998), p. 112-116
Note
General: Noot onder Rb. Luik, 21 december 1995
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference