Publication
Title
Voorrechten in de notariële praktijk
Author
Language
Dutch
Source (book)
Zekerheden, beslag- en faillissementsrecht in de notariële praktijk
Publication
Brugge : Die Keure , 1998
Volume/pages
p. 223-285
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference