Publication
Title
Vrijwillig onderzoek naar Amerikaans vuilbroed bij de verdelers van bijenlarven in Limburg
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Maandblad van de Vlaamse Imkersbond. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1997
ISSN
0772-1137
Volume/pages
83:1(1997), p. p. 19-20
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference