Publication
Title
Over bestaansonzekerheid en armoede bij zieken, gehandicapten en arbeidsongeschikten: onderzoeksnota
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UFSIA, Centrum voor Sociaal Beleid , 1997
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference