Publication
Title
Van 'moderne armoede' naar 'sociale uitsluiting': een verkenning van begrips- en beleidsontwikkelingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
20 jaar OCM: naar een actualisering van het maatschappijproject / Vranken, Jan [edit.]
Publication
Leuven : Acco , 1998
Volume/pages
p. p. 63-77
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference