Publication
Title
Armoedebeleid en stedelijk beleid: eigenheid en verscheidenheid
Author
Language
Dutch
Source (book)
20 jaar OCMW: naar een actualisering van het maatschappijproject / Vranken, Jan [edit.]
Publication
Leuven : Acco , 1998
Volume/pages
p. p. 177-195
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference