Publication
Title
Aspecten van de vraag naar goederenvervoer: modale keuze en modale uitsplitsing
Author
Language
Dutch
Source (series)
Report / UFSIA, Studiecentrum voor Economisch en Sociaal Onderzoek , 364
Publication
Antwerpen : UFSIA , 1998
Volume/pages
74 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference