Publication
Title
Modale keuze en modale uitsplitsing in het goederenvervoer: een literatuuroverzicht
Author
Language
Dutch
Source (series)
Report / UFSIA, Studiecentrum voor Economisch en Sociaal Onderzoek , 365
Publication
Antwerpen : UFSIA, 1998
Volume/pages
45 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference