Publication
Title
De Belgische route in perspectief: markt, gezin en sociale zekerheid in de OESO-welvaartsstaten
Author
Language
Dutch
Source (book)
De welvaartsstaat in de kering / Cantillon, Bea [edit.]
Publication
Kapellen : Pelckmans , 1999
Volume/pages
p. p. 13-58
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 28.01.2024
To cite this reference