Publication
Title
Y2K ... of hoe doemdenken geen modeverschijnsel maar een wetenschappelijk feit werd
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Economische didactiek. - Antwerpen, 1967 - 2003
Publication
Antwerpen : 1999
Volume/pages
32:1(1999), p. p. 47-53
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference