Publication
Title
Linguïstiek als cultuurwetenschap
Author
Language
Dutch
Source (book)
Cultuurwetenschappen in beweging 1980-1990 / Venckeleer, T. [edit.]
Publication
Leuven : Vlaamse Vereniging voor Culturwetenschappen , 1992
Volume/pages
p. 69-74
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference