Publication
Title
Impact van instituties op beleidsvorming: een institutioneel perspectief op besluitvorming in de communautaire pijler van de Europese Unie
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UIA, Departement Politieke en Sociale Wetenschappen , 1999
Volume/pages
442 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference