Publication
Title
De rol van de vakbond in de onderneming: kritische bedenkingen bij de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Arbeid en kapitaal (on)verzoenbaar? / Humblet, Patrick [edit.]
Publication
Gent : Mys & Breesch , 1999
Volume/pages
p. 66-86
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference