Publication
Title
Waarom filosofie? En welke filosofie?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Kritiek: tijdschrift van het Genootschap voor Fenomenlogie en Kritiek
Publication
1998
Volume/pages
32 (1998) , p. 56-63
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference