Publication
Title
Aansprakelijkheid en verzekeringen in onderwijsverband
Author
Language
Dutch
Source (book)
Studentenrecht: juridische en sociale gids voor de student hoger onderwijs / Hoestenberghe, van, L. [edit.]
Publication
Leuven : Acco , 1999
ISBN
978-90-334-6469-0
Volume/pages
p. 333-352
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference