Publication
Title
De EER-student in de Europese Unie: over het recht op verblijf en het recht op socialezekerheidsuitkeringen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Studentenrecht: juridische en sociale gids voor de student hoger onderwijs / Hoestenberghe, van, L. [edit.]
Publication
Leuven : Acco , 1999
Volume/pages
p. 419-435
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference