Publication
Title
Enige beschouwingen nopens de rechtspositie van het personeel van het gesubsidieerd vrij onderwijs
Author
Language
Dutch
Source (book)
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid
Publication
Deurne : 1993
Volume/pages
3 (1993) , p. 147-150
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference