Title
Migratiecontrole, sancties en dwangmaatregelen: een artikelsgewijze doorlichting van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering (de Vreemdelingenwet)Migratiecontrole, sancties en dwangmaatregelen: een artikelsgewijze doorlichting van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering (de Vreemdelingenwet)
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Sociology
Research group
Department of Sociology - other
Publication type
bookPart
Publication
Brugge :Die Keure, [*]
Source (book)
Migratie- en migrantenrecht: recente ontwikkelingen: deel 3 / Hubeau, B. [edit.]
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle