Publication
Title
Matisse: een expertsysteem voor lokatiekeuze van industriële ondernemingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Planologische diskussiebijdragen; 2
Publication
Delft : Stichting Planologische Diskussiedagen , 1999
Volume/pages
p. p. 411-420
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference