Publication
Title
Scholen op zoek naar hun kwaliteit: zelfevaluatie als hulpmiddel bij kwaliteitsbevordering
Author
Language
Dutch
Publication
Brussel : Departement Onderwijs, 1998
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference