Publication
Title
Prioriteiten voor de schoolpraktijk: vergelijkend onderzoek naar de onderwijsopvattingen van het brede publiek vs. schoolverlaters
Author
Language
Dutch
Source (book)
Onderwijsonderzoek in Nederland en Vlaanderen / Poel, R. [edit.]
Publication
Nijmegen : ITS , 1999
Volume/pages
p. 264
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference