Publication
Title
De academische lerarenopleiding doorgelicht: verleden, heden en toekomst
Author
Language
Dutch
Source (journal)
IVO : Informatie Vernieuwing Onderwijs / Werkgroep Informatie Vernieuwing Katholiek Onderwijs. - Antwerpen, 1980 - 2011
Publication
Antwerpen : 1999
ISSN
1379-2075
Volume/pages
20:75(1999), p. 29-38
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference