Title
Een onbekende brief van Jacobus Vasseurius aan Justus LipsiusEen onbekende brief van Jacobus Vasseurius aan Justus Lipsius
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. Linguistics and Literature
Research group
Dept. Taal- en letterkunde
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
Volume/pages
45(1991), p. 137-144
1
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)