Publication
Title
Een onbekende brief van Jacobus Vasseurius aan Justus Lipsius
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
Publication
1991
Volume/pages
45 (1991) , p. 137-144
UAntwerpen
Research group
Publication type
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 22.08.2023
To cite this reference