Publication
Title
Een onbekende brief van Jacobus Vasseurius aan Justus Lipsius
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handelingen van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis
Publication
1991
Volume/pages
45(1991), p. 137-144
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 06.03.2018