Publication
Title
Financiële vallen in de werkloosheid en de bijstand
Author
Language
Dutch
Source (series)
Berichten / UFSIA, Centrum voor Sociaal Beleid , 1999:1
Publication
Antwerpen : UFSIA, 1999
Volume/pages
103 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 21.12.2013
To cite this reference