Publication
Title
Denken over metafoorkwaliteit, kwaliteit van het metafoordenken: een psycholinguïstische studie over metaforen met interdisciplinaire wenken
Author
Language
Dutch
Source (series)
Antwerp papers in linguistics , 92
Publication
Antwerpen : Universitaire Instelling Antwerpen , 1998
Volume/pages
164 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference