Publication
Title
Betekening in maritieme zaken: extra waakzaamheid geboden
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1997
ISSN
1782-3463
Volume/pages
60(1996/1997)
Note
General: Noot onder Cass., 20 december 1996
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification Error report