Publication
Title
De te late bekendmaking van de wet: over de bindende kracht van nog niet inwerkinggetreden wetten en de techniek van overgangsmaatregelen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1998
ISSN
1782-3463
Volume/pages
61(1997/1998), p. 1474-1476
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017
To cite this reference