Publication
Title
De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van ministers voor onrechtmatige daden begaan in de uitoefening van de ministriële functie
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht. - Brussel
Publication
Brussel : 1999
ISSN
0040-7437
Volume/pages
(1999), p. 5-12
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference