Publication
Title
Overheid en universiteit: partners in opleiding
Author
Language
Dutch
Source (book)
Omer Coenen: provinciegriffier van Antwerpen, 1 mei 1978 - 30 september 1998
Publication
Antwerpen : Provincieraad van Antwerpen, Bestendige Deputatie , 1999
Volume/pages
p. 21-34
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference