Publication
Title
Kanttekeningen bij de sociale geneeskunde
Author
Language
Dutch
Source (book)
Liber amicorum Herman Maes / Volder, de, Nele [edit.]
Publication
Deinze : Kunst- en Oudheidkundige Kring van Deinze en van het Land aan Leie en Schelde , 1996
Volume/pages
p. 191-202
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference