Publication
Title
Literatuurstudie m.b.t. de huidige stand van zaken inzake de mogelijkheden tot secundaire preventie van de verschillende kankerlocalisaties
Author
Language
Dutch
Publication
s.l. : ESOC , 1998
Volume/pages
42 p.
Note
Beleidsondersteunende studie op verzoek van de Vlaamse Gezondheidsraad
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference