Publication
Title
Literatuurstudie m.b.t. de huidige stand van zaken inzake de mogelijkheden tot secundaire preventie van de verschillende kankerlocalisaties
Author
Language
Dutch
Publication
s.l. : ESOC, 1998
Volume/pages
42 p.
Note
General: Beleidsondersteunende studie op verzoek van de Vlaamse Gezondheidsraad
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference