Publication
Title
Zelfevaluatie als instrument voor interne kwaliteitszorg voor scholen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Bezorgd om kwaliteit! Concepten, instrumenten en procedures met betrekking tot de evaluatie van scholen. - Brussel, s.a.
Publication
Brussel : Departement Onderwijs, Inspectie Secundair Onderwijs , 1999
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference