Title
Wraking van een vrederechterWraking van een vrederechter
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Research group
Faculteit Rechten
Law Enforcement
Publication type
article
Publication
Antwerpen,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
61(1997/1998), p. 1088-
ISSN
1782-3463
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle