Publication
Title
Het Gerechtelijk Wetboek vernieuwd
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Vademecum van de Orde van Advocaten te Antwerpen: mededelingen
Publication
1992
Volume/pages
(november 1992) , p. 42-47
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 07.10.2022
To cite this reference