Title
Het Gerechtelijk Wetboek vernieuwd
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Source (journal)
Vademecum van de Orde van Advocaten te Antwerpen: mededelingen
Volume/pages
(november 1992) , p. 42-47
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle