Publication
Title
De raadsman van de afwezige beklaagde in de rol van observator van het proces
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1998
ISSN
1782-3463
Volume/pages
62(1998/1999), p. 259-261
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017