Publication
Title
De afbrokkeling van het geheim karakter van het deskundigenonderzoek in strafzaken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen, 1931, currens
Publication
Antwerpen : 1998
ISSN
1782-3463
Volume/pages
62 (1998/1999) , p. 105-110
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 22.08.2023
To cite this reference