Publication
Title
Deelname van de verdachte aan het deskundigenonderzoek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1999
ISSN
1782-3463
Volume/pages
62(1998/1999), p. 891-894
Note
General: Noot onder Pol. Gent, 11 maart 1998
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 25.04.2017