Title
Deelname van de verdachte aan het deskundigenonderzoek
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
62(1998/1999) , p. 891-894
ISSN
1782-3463
General
Noot onder Pol. Gent, 11 maart 1998
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)